applikasjon

Dekorativ bord

PVC-stabilisatorer spiller en sentral rolle for å forbedre ytelsen til dekorative panelmaterialer.Disse stabilisatorene, som fungerer som kjemiske tilsetningsstoffer, er integrert i PVC-harpiks for å heve den termiske stabiliteten, værbestandigheten og antialdringsegenskapene til dekorative paneler.Dette sikrer at panelene opprettholder sin stabilitet og effektivitet på tvers av ulike miljø- og temperaturforhold.De primære bruksområdene for PVC-stabilisatorer i dekorative panelmaterialer omfatter:

Forbedret termisk stabilitet:Dekorative paneler laget av PVC møter ofte varierende temperaturer.Stabilisatorer forhindrer materialnedbrytning, og forlenger dermed levetiden til dekorative paneler og opprettholder deres strukturelle integritet.

Forbedret værbestandighet:PVC-stabilisatorer styrker de dekorative panelenes evne til å motstå værelementer som UV-stråling, oksidasjon og miljøbelastninger.Dette minimerer påvirkningen av eksterne faktorer på panelenes utseende og kvalitet.

Anti-aldringsytelse:Stabilisatorer bidrar til å ivareta antialdringsegenskapene til dekorative panelmaterialer.Dette sikrer at panelene forblir visuelt tiltalende og strukturelt solide over tid.

Bevaring av fysiske egenskaper:Stabilisatorer er medvirkende til å opprettholde de dekorative panelenes fysiske egenskaper, inkludert styrke, fleksibilitet og slagfasthet.Dette garanterer at panelene beholder sin holdbarhet og funksjonalitet i ulike bruksområder.

Oppsummert er bruken av PVC-stabilisatorer uunnværlig i produksjonen av PVC dekorative panelmaterialer.Ved å gi viktige ytelsesforbedringer, sikrer disse stabilisatorene at dekorative paneler viser bemerkelsesverdig ytelse og estetikk i forskjellige miljøer og bruksområder.

PYNTEPLATER

Modell

Punkt

Utseende

Kjennetegn

Ca-Zn

TP-780

Pulver

Dekorativ PVC-plate

Ca-Zn

TP-782

Pulver

Dekorativ PVC-plate, 782 bedre enn 780

Ca-Zn

TP-783

Pulver

Dekorativ PVC-plate

Ca-Zn

TP-150

Pulver

Vindusbord, 150 bedre enn 560

Ca-Zn

TP-560

Pulver

Vindusbord

K-Zn

YA-230

Væske

Skummende dekorativt bord

Lede

TP-05

flak

Dekorativ PVC-plate